Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

( Cập nhật lúc: 03/10/2022  )

THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên trang https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QRcode kèm theo).

Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

 

 

                                                                                                                                                                                              Mã QR để tải bộ nhận diện: 

BBT