Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương

( Cập nhật lúc: 09/05/2022  )

Ngày 6/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tham dự và phát biểu khai mạc. Tham dự chương trình có đại diện các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo các Sở TT&TT, các cán bộ tham gia đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại các địa phương, cán bộ tham gia mạng lưới truyền thông khối công nghệ số của các bộ, ngành, địa phương, đại diện các doanh nghiệp đồng hành tham gia hỗ trợ triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số.Từ điểm cầu trực tuyến tại Bắc Kạn, Sở TT&TT đã yêu cầulãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên phòng Công nghệ thông tin-Bưu chính, Viễn thông tham dự chương trình.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương(mic.gov.vn)

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Chuyển đổi số theo Đề án 146

Theo nội dung phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tại lễ khai giảng, ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 146). Với vai trò là cơ quan chủ trì triển khai Đề án này, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2022 phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022.

Để cụ thể hóa các văn bản trên, thời gian qua, Bộ TT&TT đã nghiên cứu và ban hành Chương trình mẫu về bồi dưỡng chuyển đổi số cho các lãnh đạo UBND cấp xã. Thứ trưởng khẳng định: “Chính quyền cấp xã là cấp chính quyền sát với người dân, gần với người dân nhất, trực tiếp giải quyết các công việc thường ngày của người dân. Chuyển đổi số tốt ở cấp xã sẽ giúp người dân nâng cao kỹ năng số, giúp đưa hoạt động của người dân lên môi trường số an toàn”.

Nhằm triển khai hiệu quả chương trình đến cấp xã, sự kiện khai mạc chương trình ngày 06/5/2022 được Bộ TT&TT tổ chức đến cho đội ngũ cán bộ cón bộ nòng cốt của các bộ, ngành; Sở TT&TT các tỉnh, thành phố, giúp đội ngũ công chứcnắm bắt được thông tin, tham gia hỗ trợ đồng hành triển khai các nội dung tiếp theo.

Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2022 dành cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số được cung cấp trên Nền tảng khóa học trực tuyến mở https://onetouch.mic.gov.vn.

Giao diện chương trình từ nền tảng học trực tuyến đại tràhttps://onetouch.mic.gov.vn

Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2022 dành cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương được xây dựng cho đối tượng là lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch lãnh đạo UBND cấp xã. Chương trình có 5 chuyên đề giảng dạy và kiểm tra cuối khoá với các nội dung kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, kỹ năng tổ chức triển khai chuyển đổi số tại cấp xã. Hình thức bồi dưỡng rên nền tảng trực tuyến mở đại trà www.onetouch.mic.gov.vn

Về kiểm tra và đánh giá cuối khoá, bài kiểm tra cuối khoá sẽ chấm theo thang điểm 10, học viên đạt điểm 5 trở lên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Học viên phải tham gia đầy đủ thời gian khoá học, nghỉ phải có lý do, thời gian nghỉ không quá một phần tư thời gian khoá học. Học viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và tuân thủ các điều kiện của khóa bồi dưỡng. 

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bộ TT&TT sẽ dành cho các học viên nòng cốt tối đa 10 ngày để hoàn thành khóa học trên nền tảng; Cục Tin học hóa có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình tham gia khóa học của từng cán bộ tham gia theo từng địa phương. Học viên đủ điều kiện sẽ được nhận Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học. 

Kết thúc đợt đào tạo cho cán bộ nòng cốt lần này, Ban tổ chức sẽ tiếp thu phản hồi từ học viên, chỉnh sửa hoàn thiện chương trình để chúng ta có một chương trình bồi dưỡng tốt nhất, chuẩn mực nhất cho 22.000 lãnh đạo cấp xã và triển khai diện rộng trên toàn quốc trong tháng 6/2022.,

Đến nay, Sở TT&TT Bắc Kạn được Bộ TT&TT cung cấp 12 tài khoản cho lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên trách CNTT của Sởtham gia chương trình. Theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, đội ngũ nòng cốt này sẽ cần hoàn thành khoá học trước ngày 22/5/2022./.Hà Hồng Cương