Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022

( Cập nhật lúc: 13/04/2022  )

Trong chuyển đổi số, nâng cao nhận thức là tiên quyết. Từ nhận thức được nâng cao thì hành động cũng sẽ chuyển biến. Những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin sẽ là chìa khóa quan trọng giúp thúc đẩy chuyển đổi số tại các địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng trao đổi với các đơn vị tại chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2022

Với mục tiêu đó, ngày 6/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 với sự tham dự của hơn 800 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, địa phương.

Định hướng chuyển đổi số xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số. Cụ thể, 6 định hướng trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 là:

Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử cho người dân và các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể;

Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, trong đó chú trọng hướng dẫn người dân chủ động sử dụng các nền tảng số phục vụ việc học tập, ôn luyện các môn học về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng mềm;

Phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, kết nối trực tiếp giữa người dân với bác sĩ theo quy định của pháp luật, sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa của các bệnh viện;

Phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như liên lạc, giải trí, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin mạng;

Phổ cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan chính quyền các cấp cung cấp cho người dân, doanh nghiệp;

Phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại biểu Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn dự bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến

Bên cạnh 6 định hướng và 22 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong năm 2022, tại khóa bồi dưỡng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã trao đổi với các đại biểu một số nội dung quan trọng về xây dựng Nghị quyết của cấp ủy, xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện chuyển đổi số; các nội dung về quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng; triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia; đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu…

Những nội dung trao đổi tại khóa bồi dưỡng sẽ góp phần giúp lãnh đạo các đơn vị nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số trong năm 2022, từ đó có thể tham mưu tổ chức triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương mình. 


Thu Hiền