Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển đổi số là 1 trong 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2022

( Cập nhật lúc: 09/01/2023  )

Kết thúc năm 2022, nhiều cơ quan báo chí đã tổng hợp và bình chọn những dấu ấn, sự kiện nổi bật của nước ta trong năm 2022. Trong số những dấu ấn, sự kiện nổi bật được ghi nhận, Chuyển đổi số được gọi tên trong nhiều đánh giá của các đơn vị, trong đó có Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Điện tử Chính phủ.

1. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia” là sự kiện nổi bật thứ 8/10 trong năm với ghi nhận:

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số… mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (https://dangcongsan.vn/)

Năm 2022 là năm chứng kiến những kết quả nổi bật trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và giao dịch điện tử. Chuyển đổi số đã trở thành toàn dân, toàn diện, với sự tham gia tích cực của các Bộ, Ngành, địa phương.

Nghị quyết Trung ương 6 đã chính thức coi chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới có tính đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Báo Điện tử Chính phủghi nhận dấu ấn “Tăng tốc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo” với nội dung:

Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cùng xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được hình thành và bước đầu phát triển. Thực hiện cam kết giảm phát thải về 0 vào năm 2050, trong năm 2021-2022, Chính phủ đã ban hành "Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050" và "Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030".

Trong các sự kiện đối ngoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn kêu gọi các đối tác quốc tế, các nhà đầu tư hỗ trợ mạnh mẽ để quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam bảo đảm công bằng công lý, phù hợp với điều kiện một nước đang phát triển, trải qua nhiều năm chiến tranh, nền kinh tế đang chuyển đổi. Việt Nam cùng các nước G7 và các đối tác quốc tế khác thông qua tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng bình đẳng (JETP).

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, liên thông với 47 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước; cấp hơn 76 triệu thẻ căn cước gắn chíp điện tử; đồng bộ trên 234 triệu thông tin tiêm chủng; kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử; xác định thông tin chính xác của gần 50 triệu thuê bao di động...; từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/

Kinh tế số, xã hội số có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Có 99% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hoá đơn điện tử. Năm 2022, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20%/năm, Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Theo công bố tại Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), năm 2022 Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua (tăng 20 bậc), xếp vị trí 48/132 quốc gia và xếp vị trí thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

3. Nhận định về kết quả chuyển đổi số năm 2022, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, về Chính phủ số, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 86/193 quốc gia về chính phủ số, chính phủ điện tử. Kinh tế số đạt tốc độ tăng trưởng 28%, đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Về xã hội số, Việt Nam xếp hạng thứ 9 về lượt tải mới ứng dụng di động. 8 ứng dụng Việt Nam có trên 10 triệu người dùng thường xuyên. Việt Nam xếp hạng 25/193 quốc gia về an toàn an ninh mạng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là “năm dữ liệu số quốc gia” vì dữ liệu số, kết nối số, chia sẻ dữ liệu số là huyết mạch của chuyển đổi số với 9 nhóm nhiệm vụ: Cải thiện xếp hạng quốc gia về chính phủ điện tử, chính phủ số, an toàn an ninh mạng; Kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực tham mưu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương; Phê duyệt đề án triển khai hoặc thí điểm triển khai Đại học số Việt Nam, bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên; Phê duyệt Khung kỹ năng số quốc gia và Đề án triển khai Nền tảng học trực tuyến MOOC; Phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật của cơ quan nhà nước; Phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, danh mục dữ liệu mở, phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT; Phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhà nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tổ chức triển khai bảo đảm an toàn an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và bảo vệ người dân./.

(Nguồn: : https://dangcongsan.vn/; https://chinhphu.vn/)
Hà Hồng Cương (Sưu tầm)