Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng

( Cập nhật lúc: 10/10/2022  )

Sáng ngày 27/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

Thực hiện Công văn số 4510/BTTTT-CĐSQGG ngày 05/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng; Công văn số 5860/UBND-VXNV ngày 06 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Sở Thông tin và Truyền thông


Hội nghị tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng theo hình thức trực tuyến đến 108 điểm cầu tại 108 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Tham dự hội nghị có 1.766 thành viên thuộc các tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã được báo cáo viên của: Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh phổ biến nhiều nội dung, như: Tổng quan về Tổ công nghệ số cộng đồng, hình thức triển khai và các nội dung triển khai theo Công văn số 4510/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông; một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, các thành viên còn được hướng dẫn cách sử dụng Nền tảng trình duyệt Cốc Cốc, cách tạo Ví Vietel Money, Ví điện tử VNPT Money, cách tạo tài khoản trên Sàn Postmart

Thông qua chương trình tập huấn nhằm giúp các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hiểu rõ Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn, có kỹ năng tạo tài khoản, đăng nhập và sử dụng nhiều phần mềm tiện ích, từng bước ứng dụng công nghệ trong cuộc sống.

Sau Hội nghị, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hướng dẫn, phổ biến, hỗ trợ kỹ năng số, kỹ năng sử dụng DVCTT, kỹ năng giao dịch trực tuyến, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, cách sử dụng các nền tảng số thông minh và tham gia các hoạt động kinh tế số, xã hội số đến cho người dân tại thôn, xóm, tổ dân phố đang sinh sống trên địa bàn tỉnh./.


Đinh Loan