Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số

( Cập nhật lúc: 24/12/2020  )

Từ ngày 16-18/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho Công chức Văn hóa thông tin và công chức Văn phòng thống kê các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về nội dung Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số. Báo cáo viên hội nghị là các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng công nghệ thông tin(CNTT) của Sở Thông tin và Truyền thông.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Ngày 03/6/2020, Chính phủ đã phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, trong đó xác định "Chuyển đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan truyền từ điểm tới diện, từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng".

Xác định Chuyển đổi số, đầu tiên phải chuyển đổi nhận thức. Bởi vậy theo các chuyên gia, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là công nghệ. Trong đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tại cấp cơ sở, tạo bước chuyển biến mới từ cấp xã, phường trong hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử, tạo nền tảng để thúc đẩy triển khai Chuyển đổi số từ cơ sở là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Từ nhu cầu thực tiễn đó, Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh)đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số cho cán bộ Văn hóa, Văn phòng Thống kê cấp xã.

Đồng chí Hà Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TTTT trao đổi Chuyên đề về Chuyển đổi số

Tại Hội nghị, các cán bộ cấp xã đã được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp trao đổi các chuyên đề về Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; giới thiệu về nội dung, lộ trình chuyển đổi số, những nội dung hoạt động chuyển đổi số cụ thể trong một số lĩnh vực như Y tế thông minh, giáo dục thông minh, du lịch thông minh, ... cũng như khái quát những nhiệm vụ chuyển đổi số cụ thể đối với địa phương. Đồng thời, báo cáo viên hội nghị cũng cung cấp một ví dụ cụ thể sinh động về hoạt động Chuyển đổi số đang được Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai tại Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Ngô Huy Thắng, Trưởng phòng CNTT trao đổi Chuyên đề về Chính quyền điện tử


Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở trao đổi và chủ trì phần thảo luận

Với đông đảo cán bộ Văn hóa thông tin, Văn phòng thống kê cấp xã tham gia, cùng với việc chuẩn bị nội dung chuyên đề, nội dung trao đổi, thảo luận sâu sắc và thiết thực, chương trình hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp, trang bị những kiến thức cơ bản về Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Chuyển đổi số cho học viên. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạocơ hội để mỗi xã, phường, thị trấn của tỉnh tiếp nối xã Vi Hương, từng bước thực hiện Chuyển đổi số xây dựng thành công Chính quyền số, Kinh tế số, xã hội số góp phầnphát triển kinh tế - xã hội địa phương theo xu hướng thế giới hiện nay./.


Hà Hồng Cương