Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên

( Cập nhật lúc: 29/08/2021  )

Ngày 28/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số cho đối tượng là cán bộ đoàn cấp huyện, cán bộ đoàn xã/phường/thị trấn theo hình thức trực tuyến với 8 huyện/thành phố.

Điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp quán triệt tinh thần Chỉ thị số 03-CT/UBND ngày 21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”.

Đồng chí Lô Quang Tuyến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến các nội dung về Chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và xây dựng Chính quyền điện tử, Công dân điện tử. Ngoài ra, đại diện Viettel Bắc Kạn cũng đã hướng dẫn một số nội dung về cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động thông minh trong công tác khai báo, đăng ký và chứng nhận tiêm văcxin phòng Covid-19.

Hình ảnh đại biểu dự hội nghị tập huấn tại một số điểm cầu

Đây là hoạt động do Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Sở tham mưu triển khai nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 375/KH-STTTT ngày 27/5/202 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền, phổ biến xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Trong thời gian tới, Chi đoàn Sở sẽ tiếp tục phối hợp với 08 huyện/thành đoàn triển khai các nội dung trong Hợp đồng trách nhiệm đã ký kết về công tác phối hợp tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tỉnh Bắc Kạn năm 2021 và các năm tiếp theo./.
Phạm Thị Thu Hiền