Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê kiểm tra, đánh giá định kỳ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 29/09/2021  )

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-STTTT ngày 28/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê kiểm tra, đánh giá định kỳ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh Bắc Kạn năm 2021.Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

1. Thông tin chung về kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH An ninh an toàn thông tin CMC; địa chỉ: Tòa nhà CMC, Số 11 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 134.500.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng)

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ).

- Lý do trúng thầu: Công ty TNHH An ninh an toàn thông tin CMC có hồ sơ dự thầu hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu trong Hồ sơ báo giá và là nhà thầu có giá chào thấp nhất.

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

2.1. Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghệ SAVIS; Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Việt A, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Lý do: Giá chào cao hơn Công ty TNHH An ninh an toàn thông tin CMC.

2.2. Nhà thầu:Công ty Cổ Phần An toàn thông tin Cyradar; Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Lý do: Giá chào cao hơn Công ty TNHH An ninh an toàn thông tin CMC

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đề nghị nhà thầu trúng thầu liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để hoàn thiện thủ tục và ký hợp đồng bằng hình thức trực tuyến.

Thời gian ký hợp đồng: 14h ngày 30/9/2021.

Đầu mối chuẩn bị các điều kiện để thực hiện ký hợp đồng trực tuyến: Ông Đàm Văn Tấn – Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin – Bưu chính, Viễn thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn; điện thoại: 0919 158 368, email: tandv.tt@backan.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo để đơn vị chủ động thực hiện các nội dung theo văn bản này./.

Xem toàn văn bản tại đây

BBT