Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo tại huyện Bạch Thông

( Cập nhật lúc: 07/07/2021  )

Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021. Ngày 06/7/2021, đồng chí Hà Văn Tiến- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cùng đại diện một số sở, ngành đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo tại huyện Bạch Thông.

Đồng chí Hà Văn Tiến cùng đoàn kiểm tra thăm hộ gia đình thực hiện mô hình thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại xã Vũ Muộn, thăm mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại hộ gia đình thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo và thăm một số công trình hạ tầng sử dụng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng các công trình do xã Vũ Muộn triển khai thực hiện.

Làm việc tại UBND xã Vũ Muộn, có đại diện lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông và  đại diện Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Tiến- Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã hết giai đoạn, chưa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện giai đoạn mới, nhưng huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng kế hoạch và tìm giải pháp thực hiện chương trinh giảm nghèo, tuyên truyền đến các hộ dân tích cực tham gia sản xuất, tăng thu nhập.

Tại buổi làm việc với UBND xã Vũ Muộn và huyện Bạch Thông

Để đạt mục tiêu phấn đấu giảm 2,5% tỷ lệ hộ nghèo (giảm 215 hộ nghèo)   của huyện trong năm 2021, đồng chí Hà Văn Tiến đề nghị huyện Bạch Thông và xã Vũ Muộn chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn mới, đồng thời quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện sau khi được phân bổ nguồn vốn; tiếp tục quan tâm duy trì các mô hình, dự án đã triển khai;  tăng cường công tác kiểm tra ; có giải pháp kích thích các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, hạn chế các hộ nghèo có tư tưởng trông chớ ỷ lại;  thực hiện tốt công tác tuyên truyền; huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.  Tạ Thị Kiều