Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn có 01 huyện và 10 xã được trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động

( Cập nhật lúc: 08/12/2020  )

Năm 2020, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Trung ương phân bổ cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện các hoạt động giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung: Hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 01 huyện và 10 xã.

  

Bàn giao bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn

Các đơn vị được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp, bao gồm: huyện Chợ Mới  và các  xã: Nhạn Môn, Cao Tân (huyện Pác Nặm); xã Cốc Đán, Đức Vân, (huyện Ngân Sơn); Quang Phong, Văn Vũ (huyện Na Rì); Yên Cư (huyện Chợ Mới); Yên Mỹ (huyện Chợ Đồn); Vi Hương (huyện Bạch Thông); Quảng Khê (huyện Ba Bể). Đây là những xã khu vực III theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chưa có hoặc đã có trang thiết bị nhưng thiết bị đã lạc hậu không đáp ứng yêu cầu hoạt động. Bộ phương tiện tác nghiệp được trang bị bao gồm: Loa thùng, âm ly, bàn trộn âm thanh, hệ thống ánh sáng (thiết bị cấp huyện) và các thiết bị phụ trợ khác...

 Việc hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho các xã nhằm đáp ứng việc tổ chức tuyên truyền cổ động tại xã và các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Hết tháng 11/2020, Sở đã thực hiện xong việc cung cấp, lắp đặt nghiệm thu bàn giao thiết bị, đưa vào sử dụng cho các huyện, xã.


Tạ Thị Kiều