Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2021

( Cập nhật lúc: 26/01/2021  )

Chiều ngày 06/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có chí đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh được triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, xây dựng được lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân, định hướng tốt dư luận xã hội. Thông tin báo chí đăng phát được kiểm soát chặt chẽ và tiếp thu, xử lý kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được đẩy mạnh. Hoạt động thông tin cơ sở được quan tâm, chú trọng. Trong đó, tập trung thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin".

Hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Đây là mô hình mới, giúp giảm tải công việc cho cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC.

Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến từng bước hình thành "Công dân điện tử". Tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn và và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025. Tham mưu cho tỉnh ban hành Kế hoạch và triển khai cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước các cấp lên mức độ 4, hiện tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến mức 4 của tỉnh đạt 60%, vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ đưa ra ở mức 30%. Chủ động tham mưu cho tỉnh về thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, đã triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, đây là xã đầu tiên trong cả nước công bố kết quả giai đoạn 1.

Hội nghị đã thảo luận, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ sở; đồng thời góp ý, bổ sung định hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của ngành.

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông đã ký cam kết thi đua năm 2021, thể hiện quyết tâm cao thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Ký cam kết thi đua

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng đã đạt được của ngành Thông tin và Truyền thông trong năm 2020. Kết luận hội nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị toàn ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2021 như: Xây dựng chính quyền điện tử; tham mưu tập huấn, tập huấn lại cho cán bộ, công chức, viên chức về công nghệ thông tin; chủ động rà soát nâng cao dịch vụ công trực tuyến lên mức 4; tăng cường phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ dần hình thành công dân điện tử; thực hiện chuyển đổi số, trước mắt tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển hệ thống đài truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông; tăng cường quản lý các hoạt động của ngành trên địa bàn.Nguyễn Thị Lệ Thu