Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi ủy, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 95-KH/TUngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

( Cập nhật lúc: 21/06/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Tổ Chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 95-KH/TU Hướng dẫn số 10-HD/ĐU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.Trong hai ngày 14 và 15 tháng6 năm 2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy và chín đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Thị Quyên- Phó trưởng ban Tuyên giáo, Đảng Ủy Các cơ quan tỉnh.

Kiểm điểm tập thể cấp uỷ

Với mục đích tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu.Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm mang tính hình thức, chiếu lệ.Các biểu hiện thiếu tự giác và thiếu trung thực, bao che, nể nang trong công tác, trong sinh hoạt Đảng, tổ chức đảng, đảng viên.Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm.Góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh;tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Theo đó, tập thể cấp ủy kiểm điểm tự phê bình, chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế đã được chỉ ra qua các đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm đánh giá hằng năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Kiểm điểm Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của TTCNTTTT

Đối với cá nhân đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, kiểm điểm việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; những hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua các đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm đánh giá hằng năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị lần này,Chi ủy đã phát huy dân chủ trong Đảng, tạo điều kiện để các chi ủy viên, đảng viên,quần chúng đóng góp phê bình cho tập thể, cá nhân đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.Từ đó, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm được chuẩn bị chu đáo, tổ chức kiểm điểm đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên, việc kiểm điểm thực hiện nghiêm túc, kết quả kiểm điểm đạt được mục đích đề ra.


Bế Thị Thanh Hoài