Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua số 4 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/01/2021  )

Trong hai ngày 18 và 19/01/2021, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị trong Cụm. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (đơn vị Cụm Trưởng) và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ (đơn vị Cụm phó) đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hợp tác cùng phát triển, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các nội dung đã cam kết thi đua của Cụm. Tích cực thi đua lập thành tích, phát huy sáng kiến, sáng tạo đem lại hiệu quả cao trên các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các địa phương.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tích cực, chủ động tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng được lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân các địa phương. Chú trọng phát triển hệ thống thông tin cơ sở, trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, tạo môi trường lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Một số tỉnh (Bắc Kạn, Bắc Giang) đã thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Đây là mô hình mới, giúp giảm tải công việc cho cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC.

Các tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Bắc Kạn đã triển khai cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước các cấp lên mức độ 4, hiện tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến mức 4 của tỉnh đạt 60% vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ đều đưa ra chỉ tiêu ở mức 30%. Chủ động tham mưu về định hướng chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể của tỉnh để thực hiện chuyển đổi số. Bắc Kạn đã triển khai thí điểm chuyển đổi số tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, đây là xã đầu tiên trong cả nước công bố kết quả giai đoạn 1. Thái Nguyên, Yên Bái đã triển khai xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh. Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ xây dựng thí điểm Trung tâm điều hành thông minh IOC tại địa phương. Tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Khu CNTT tập trung Yên Bình với diện tích 200 ha giai đoạn I vào Quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT tập trung Quốc gia.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, góp phần tạo sự ổn định xã hội.

Các đơn vị đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"…và các phong trào thi đua khác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền... với nhiều hoạt động và việc làm cụ thể, thiết thực, ý  nghĩa, tạo sự lan tỏa cho các phong trào thi đua. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó phát biểu tại Hội nghị

Bàn giao nhiệm vụ Cụm Trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2021

Ký giao ước thi đua năm 2021

Trong khuôn khổ hội nghị, các sở đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng năm 2020. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn được suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Cụm được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ được suy tôn là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; bầu Cụm trưởng, Cụm phó và ký kết giao ước thi đua năm 2021 thể hiện quyết tâm cao thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu thi đua đã đề ra. Sở Phú Thọ được bầu là đơn vị Cụm trưởng, Sở Bắc Giang được bầu là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2021.


Nguyễn Thị Lệ Thu