Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ quý II/ 2023

( Cập nhật lúc: 12/04/2023  )

Ngày 06/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ quý II/ 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Đồng chí Hoàng văn Thiên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2023, theo đó trong quý I, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm.


Hội nghị đã được nghe ý kiến trao đổi, thảo luận về những kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. Các ý kiến về khó khăn tập trung chủ yếu ở các nội dung như: Hoạt động của các đài truyền thanh thông minh; công tác chuyển đổi số ở địa phương; công tác số hóa thủ tục hành chính; lúng túng trong việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến còn thấp; trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất chương tình truyền thanh xuống cấp, khó khăn về nhân lực công nghệ thông tin…

Đ/c: Hoàng Văn Thiên - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thiên - Giám đốc Sở TT&TT ghi nhận những cố gắng của các đơn vị, đồng thời chia sẻ với các đơn vị địa phương về những khó khăn, vướng mắc. Sở TTTT sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, giao các phòng chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, tổng hợp, báo cáo đề xuất giải pháp để tháo gỡ; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong qúy I/2023./.

Bế Thị Thanh Hoài