Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022

( Cập nhật lúc: 09/01/2023  )

Sáng ngày 29/12/2022, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Công An tỉnh Bắc Kạn - bộ phận thường trực công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), hội nghị đã được nghe Thượng tá Mạc Anh Tuấn - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Kạn cung cấp thông tin về tình hình lộ thông tin bí mật nhà nước thời gian gần đây trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các nguy cơ lộ, mất BMNN, âm mưu, phương thức thủ đoạn thu thập BMNN, của các thế lực thù địch, các biện pháp phòng ngừa, lộ, mất BMNN. Tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn; phổ biến các quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; trao đổi và giải đáp thắc mắc, kiến nghị đề xuất của công chức, viên chức Sở TT &TT.

Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; là nhiệm vụ rất quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị quốc gia, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, để thực hiện mưu đồ chính trị, các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức BMNN; sử dụng kỹ thuật công nghệ cao thông qua internet tấn công phá hoại cơ sở dữ liệu quan trọng trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện ý đồ chống phá. Với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương, vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là trên môi trường mạng, đòi hỏi đỏi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở phải hiểu và nắm rõ.

Kết thúc buổi tập huấn, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã nắm được những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ BMNN, những việc cần làm tốt để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.


Bế Thị Thanh Hoài