Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức

( Cập nhật lúc: 23/10/2020  )

Ngày 21/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1263/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Xem thông tin chi tiết tại đây./.

BBT