Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

( Cập nhật lúc: 08/01/2024  )

Chiều ngày 04/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị vinh dự được đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, đồng thời có các đại biểu là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Thiên- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.


Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023. Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như nhiều nhiệm vụ phát sinh trong năm. Các hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh được tăng cường quản lý, tuân thủ quy định của pháp luật, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. Báo cáo cũng đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2024.


Hội nghị được nghe đại diện 04 đơn vị trình bày tham luận như: Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viettel Bắc Kạn.


Trong dịp này, Lãnh đạo Sở đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm và trao tặng Giấy khen cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển ngành Thông tin và truyền thông năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Thông tin và Truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng đã đạt được của ngành trong năm 2023 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị toàn ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Bế Thị Thanh Hoài