Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2022

( Cập nhật lúc: 12/07/2022  )

Ngày 07/7/2022 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2022.Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Ông Hà Văn Tiến- Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết, theo đó trong 6 tháng đầu năm,Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác tổ chức thực thi quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, kết quả nổi bật có một số nội dung như sau:

Về lĩnh vực thông tin – báo chí – xuất bản, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên báo chí, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí được Sở chủ động bám sát tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2022, theo đó tập trung thông tin, tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tập trung ở các lĩnh vực văn hóa, du lịch, nông nghiệp nông thôn nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là quảng bá sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn; “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia của tỉnh Bắc Kạn. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Giải báo chí về Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn nhằm động viên, khuyến khích, thu hút các tác giả nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về thông tin đối ngoại.

Ông Lô Quang Tuyến thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết

Về lĩnh vực bưu chính - viễn thông, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, an toàn phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân.Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19 và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng các dịch vụ; chủ động phương án ứng phó với thiên tai. Phối hợp Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình diễn tập xe thông tin chuyên dùng phục vụ thông tin phòng chống thiên tai năm 2022.

Về lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu triển khai các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về CĐS năm 2022.Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ CĐS, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp CĐS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy CĐS, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế giai đoạn 2022 – 2025. Phối hợp với Bộ TTTT triển khai Chương trình bồi dưỡng về CĐS cho lãnh đạo UBND cấp xã để xây dựng lực lượng CĐS tại cấp cơ sở, góp phần thực hiện CĐS quốc gia. Triển khai thí điểm Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo CĐS tại địa phương.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Vềcông tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,Thanh tra Sở đã tiến hành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bưu chính, chuyển phát. Tiếp nhận, giải quyết 02 đơn kiến nghị của công dân về dịch vụ bưu chính chuyển phát và xử lý thông tin không chính xác trên báo chí và mạng xã hội. Qua thanh tra, kiểm tra, không phát sinh việc xử lý vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đánh giá công tác quản lý nhà nước hoạt động sự nghiệp về thông tin truyền thông tại các huyện, thành phố, Phòng VHTT các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với Sở TTTT trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương. Chủ động rà soát, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cơ sở. Đôn đốc, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền kịp thời, hiệu quả theo hướng dẫn của Sở TTTT. Tích cực tham mưu tuyên truyền về chuyển đổi số; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT các huyện/thành phố bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương. Chủ động tham mưu đề xuất đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp xã;

Hội nghị đã được nghe ý kiến trao đổi, thảo luận về những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cấp huyện cũng như gópý, bổ sung ý kiến góp phần định hướng cho việc thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022 của đại diệncác Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở TT&TTkhẳng định những đóng góp của ngành thông tin và truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng đã đạt được của ngành trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị toàn ngành cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022./.

Bế Thị Thanh Hoài