Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Chiều ngày 26/12/2022 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị vinh dự được đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, đồng thời có các đại biểu là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nông Văn Niệp chủ trì Hội nghị.

Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2022. Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác tổ chức thực thi quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, kết quả nổi bật có một số nội dung như sau:

Về lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản

Sở TTTT đã cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác thông tin đối ngoại đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là quảng bá về du lịch và các sản phẩm OCOP của tỉnh. Tổ chức Triển lãm và trưng bày tư liệu bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại huyện Ba Bể. Công tác phản hồi thông tin báo chí được thực hiện kịp thời, đã có 32 thông tin báo chí, đăng phát được UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu, phản hồi theo quy định.

Hoàn thành các hạng mục thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở, gồm: Lắp đặt mới, nâng cấp chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho 93 đài truyền thanh cấp xã; xây dựng Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Trung ương đến cấp xã; lắp đặt thiết bị số hóa, kết nối hệ thống truyền thanh của 08 Trung tâm VHTT&TT huyện, thành phố với Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt đạt 96%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT đạt 93%.

Đại biểu tham dự trao đổi ý kiến tại hội nghị

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Trao tặng hơn 500 đầu sách, truyện thiếu nhi cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Về lĩnh vực bưu chính - viễn thông

Sở TTTT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số của các doanh nghiệp BCVT giai đoạn 2022–2025; triển khai kế hoạch thuê dịch vụ hệ thống Wifi công cộng giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh; triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Bắc Kạn. Phối hợp Bộ TTTT triển khai chương trình diễn tập xe thông tin chuyên dùng phục vụ thông tin phòng chống thiên tai.

Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Mới trình bày tham luận

Mạng lưới bưu chính của tỉnh hiện có 249 điểm phục vụ bưu chính. Tỷ lệ các điểm bưu chính có người phục vụ đạt 100%. Doanh thu bưu chính năm 2022 đạt 37,367 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Nộp ngân sách 3,686 tỷ đồng, tăng17% so với cùng kỳ năm 2021. Hạ tầng bưu chính đẩy mạnh phát triển theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng Logistic phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Hạ tầng viễn thông từng bước đáp ứng vai trò là hạ tầng kinh tế kỹ thuật thuật thiết yếu cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ tiến trình CĐS của tỉnh. Mạng lưới viễn thông của tỉnh kết nối thông suốt 3 cấp, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT, CĐS của người dân, doanh nghiệp.

Về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Sở TTTT đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 428-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thúc đẩy hoạt động kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030; ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định lựa chọn Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc UBND tỉnh; Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy CĐS, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt tại 12 Chợ cấp xã, phường; Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh.

Đại diện VNPT Bắc Kạn trình bày tham luận

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai một số giải pháp cơ bản để đảm bảo ATTT mạng tại đơn vị, cơ bản hoàn thành việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp. Sở TTTT đã tổ chức tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng cho thành viên của Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh và cán bộ chuyên trách CNTT các đơn vị, địa phương; kịp thời cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị về các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các nguy cơ, sự cố mất ATTT; duy trì thực hiện gán nhãn tín nhiệm mạng cho Trang TTĐT của các đơn vị. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt được cấp độ ATTT cho 22 hệ thống thông tin, trong đó có 03 hệ thống cấp độ 3 và 19 hệ thống cấp độ 2.

Đại diện Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Ba Bể trình bày tham luận

- Toàn tỉnh đã có 108/108 xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã; 1.197/1.292 thôn, bản thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn; có 97.360 hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản và hoạt động tích cực trên sàn TMĐT Postmart và Voso; Tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số/hộ gia đình đạt 95%; Tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 100%. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 50,72/50% mục tiêu đặt ra năm 2022. 8/8 huyện, thành phố của tỉnh đã đã lựa chọn 01 xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai thí điểm Chuyển đổi số. Tỉnh đã triển khai các ứng dụng của thẻ CCCD gắn chip điện tử trong xác định danh tính phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế, giáo dục.

Hội nghị được nghe đại diện 03 đơn vị trình bày tham luận như: đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Mới trình bày bài tham luận “ Kết quả triển khai chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới”, Trung tâm VHTT&TT huyện Ba Bể trình bày bài “Công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở”, Doanh nghiệp VNPT Bắc Kạn trình bày bài “Phát triển hạ tầng và nền tảng dự liệu số”.

Hội nghị đã được nghe ý kiến trao đổi, thảo luận về những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cấp huyện cũng như gópý, bổ sung ý kiến góp phần định hướng cho việc thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023 của đại diện các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Trong dịp này, Lãnh đạo Sở đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm và trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển ngành Thông tin và truyền thông năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Thông tin và Truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng đã đạt được của ngành trong năm và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị toàn ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2023.

Lãnh đạo Sở trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát triển ngành Thông tin và truyền thông năm 2022

 

Lãnh đạo Sở TTTT tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ


Bế Thị Thanh Hoài