Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5)

( Cập nhật lúc: 28/04/2023  )

Nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2023) và ngày Quốc tế Lao động 01/5, để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Nhân dân và thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, ngày 26/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2358/UBND-VXNV chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp nghỉ lễ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2023), ngày Quốc tế Lao động 01/5 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2464/UBND-GTCNXD ngày 24/4/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Tải Công văn số 2358/UBND-VXNV tại đây./.


Nguyễn Thị Lệ Thu