Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

( Cập nhật lúc: 10/01/2022  )

Ngày 05/01, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2022.

Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, thời gian tiếp công dân của Sở là: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’. Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. Cụ thể như sau:

Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân vào các ngày 10 và ngày 28 hằng tháng. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

Tiếp công dân đột xuất: Giám đốc Sở thực hiện theo từng vụ việc. Trường hợp Giám đốc Sở không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch hoặc đột xuất thì phân công cho một Phó Giám đốc chủ trì tiếp công dân, việc phân công phải được thông báo cho thành phần mời dự và niêm yết tại Phòng Tiếp công dân của Sở.

Tiếp công dân thường xuyên: Thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần, căn cứ theo Quyết định của Giám đốc Sở về việc giao nhiệm vụ tiếp công dân cho công chức thuộc Thanh tra Sở.

Địa điểm tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân, tầng 1, trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ : Số 49, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trần Thị Thu Hằng