Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 15/10/2022 đến ngày 21/10/2022)

( Cập nhật lúc: 17/10/2022  )

Ngày 15/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1250/STTTT-TTBCXB về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 15/10/2022 đến ngày 21/10/2022)

Tải tài liệu tại đây./.

BBT