Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 29/10/2022 đến ngày 04/11/2022)

( Cập nhật lúc: 01/11/2022  )

Ngày 31/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 67/STTTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 29/10/2022 đến ngày 04/11/2022)

Tải tài liệu tại đây./.


BBT