Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 11/6/2021 đến 17/6/2022)

( Cập nhật lúc: 10/06/2022  )

Ngày 10/6/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 47/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 11/6/2021 đến 17/6/2022)

Tải tài liệu tại đây./.

BBT