Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tuần từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2023)

( Cập nhật lúc: 13/03/2023  )

Ngày 13/03/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 248/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tuần từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2023).

Theo đó đề nghị các đơn vị tải tài liệu truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 tại đây !

BBT
Phòng TT-BC-XB