Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( từ ngày 08/7 đến ngày 15/7 năm 2022)

( Cập nhật lúc: 12/07/2022  )

Ngày 08/7/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 52/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  (từ ngày 08/7 đến ngày 15/7 năm 2022)

Tải tài liệu tại đây./.

BBT