Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 11 năm 2021 (bổ sung)

( Cập nhật lúc: 23/11/2021  )

Ngày 19/11/2021, Sở TTTT ban hành văn bản số 1895/STTTT-TTBCXB về việc bổ sung nội dung cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 11 (đề nghị các đơn vị tuyên truyền các nội dung trong VB này và VB số 1834/STTTT-TTBCXB ngày 16/11/2021).

Tải tài liệu tại đây./.

BBT