Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 11/2023)

( Cập nhật lúc: 16/11/2023  )

Ngày 16/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 1638/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 11/2023)

Nội dung tuyên truyền xem tại đây!

BBT