Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 02 năm 2023

( Cập nhật lúc: 21/02/2023  )

Ngày 16/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 141/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 02 năm 2023

Tải tài liệu tại đây./.

BBT