Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 7

( Cập nhật lúc: 01/07/2024  )
Ngày 26/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 867/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, 
hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 7.
Tải file tuyên truyền tại ĐÂY
BBT