Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 2 tháng 3 năm 2023)

( Cập nhật lúc: 17/03/2023  )

Ngày 16/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 281/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 3.

Theo đó, để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung trong tháng 3/2023 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh theo danh mục như sau:


1 Hỗ trợ truyền thông các hoạt động thuộc chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh;

Chương trình khai mạc; Giới thiệu các hoạt động dạng tờ rơi; Mã QR-Code;

2 Tiếp tục thông tin, tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm tại văn bản số


3 Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác dân tộc, chính sách cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại văn bản số 174/KH-UBND


4 Hỗ trợ truyền thông Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu tại văn bản số 434/STTTT-TTBCXB


5 Tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp, giải pháp giảm thiểu bụi phát sinh trong môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe tại văn bản số 509/STNMT-MT


6 Tiếp tục tuyên truyền "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" tại văn bản số 141/KH-UBND; Tài liêu phục vụ Hội thảo.


7 Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 171/KH-UBND


8 Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh 1268/UBND-VXNV


9 Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 163/KH-UBND


10.1 Tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 148/BC-UBND

10.2 Biểu Chỉ số, khung kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022


11 Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ 152/KH-UBND


12 Tuyên truyền về kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động 145/KH-UBND


13 Tuyên truyền các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 151/KH-UBND


14 Tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ năng để người dân tự ứng phó trong các tình huống khi xảy ra thiên tai 147/KH-UBND


 

 
BBT
Phòng TTBCXB