Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 3 năm 2022

( Cập nhật lúc: 18/03/2022  )

Ngày 15/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 255/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 3 năm 2022

Tải tài liệu tại đây./.

BBT