Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 3 năm 2023

( Cập nhật lúc: 06/03/2023  )

Ngày 01/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 210/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 3 năm 2023

Tải tài liệu tại đây./.

BBT