Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 04/3/2022 đến 10/3/2022

( Cập nhật lúc: 12/03/2022  )

Ngày 11/3/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 23/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 04/3/2021 đến 10/3/2022)

Tải tài liệu tại đây./.

BBT