Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến nghiệp vụ công tác thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông quý III/2020

( Cập nhật lúc: 15/10/2020  )

Ngày 08/10/2020, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (Thanh tra Bộ) đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến nghiệp vụ công tác thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông quý III và sơ kết 9 tháng đầu năm 2020. Ông Võ Thanh Lâm, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyên thông chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có: Lãnh đạo, thanh tra viên Thanh tra Sở; Lãnh đạo, công chức phòng Bưu chính - Viễn thông cùng đại diện đại biểu của Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bắc Kạn. Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở, Ông Cà Ngọc Huấn, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự Hội nghị Trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về những khó khăn và thách thức đối với Ngành Thông tin và Truyền thông trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là cách mạng số trong kỷ nguyên số, gắn với chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, mobile money; vấn đề về an toàn, an ninh không gian mạng; thông tin trên báo chí và mạng xã hội; bưu chính gắn với thương mại điện tử,….Những thách thức mới đòi hỏi thanh tra Ngành Thông tin và Truyền thông cần có cách tiếp cận mới mang tính đột phá, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Thông tin và Truyền thông, công tác Thanh tra cần quy định cụ thể hơn nữa về quy trình thực hiện và xác định hành vi vi phạm, chế định pháp luật về chế tài xử phạt. Quan tâm đầu tư công cụ và phương tiện để đo đạc, giám sát nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm; tăng cường ứng dụng CNTT để xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra trong Ngành Thông tin và Truyền thông. Phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa để các Sở Thông tin và Truyền thông chủ động giải quyết, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý,….

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 năm 2020, Thanh tra Bộ cũng như Thanh tra các Sở giảm số lượng các cuộc thanh tra, tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn tại Văn bản số 907/TTCP-KHTC ngày 12/6/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủvề các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phổ biến Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống thư rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đã chia sẻ “Một số vấn đề cần lưu ý trong xử lý vi phạm hành chính”, bao gồm: Việc lập Biên bản vi phạm hành chính; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đánh giá nguyên nhân của những tồn tại hạn chế; hướng tháo gỡ vướng mắc những khó khăn phát sinh.

Đại biểu các tỉnh Phú Yên, Đắk Lăk, Lào Cai, Đà Nẵng, Thái Bình,…đã thảo luận, trao đổi và kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà Thanh tra các Sở gặp phải trong thời gian vừa qua.

Kết thúc Hội nghị, ông Võ Thanh Lâm, Chánh Thanh tra Bộ thông báo, Bộ TT&TT dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra ngành thông tin và truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh vào tuần cuối tháng 10 năm 2020. 


Thu Hằng