Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhận gương điển hình tiên tiến năm 2022

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Ngày 13/12/2022 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 194/QĐ-STTTT công nhận gương điển hình tiên tiến năm 2022 cho ông Nguyễn Gia Tuấn, Nhân viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông là điển hình tiên tiến trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Xem Quyết định số 194/QĐ-STTTT tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu