Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều lệ giải thể thao Khối thi đua Văn hóa – Xã hội năm 2023

( Cập nhật lúc: 28/07/2023  )

Thực hiện Kế hoạch số 1726/KH-TĐVHXH ngày 18/7/2023 của Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội về việc tổ chức giao lưu thể thao Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội năm 2023. Để việc tổ chức giải thể thao của Khối đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, các đơn vị tham gia chấp hành nghiêm Luật thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức. Ngày 18/7/2023, Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội đã ban hành Điều lệ giải thể thao năm 2023 của Khối.

Vận động viên tham gia thi đấu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị trong Khối thi đua (Đơn vị cấp 1). Ban Dân tộc được trưng tập cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công tác dân tộc trong tỉnh để đăng ký tham gia; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ được trưng tập cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở đơn vị cấp 2 trực thuộc để đăng ký tham gia. Vận động viên là người có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe để thi đấu giải.

Có 03 môn thi đấu, gồm:

Bóng bàn

Nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nam nữ phối hợp chia làm 2 nhóm tuổi: Nhóm tuổi 1: Tuổi vận động viên nam từ 40 tuổi trở xuống (sinh năm 1983 trở về đây), tuổi vận động viên nữ không hạn chế tuổi. Nhóm tuổi 2: Tuổi vận động viên nam từ 41 tuổi trở lên (sinh năm 1982 trở về trước), tuổi vận động viên nữ không hạn chế tuổi. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành. Bóng thi đấu: DSH 40+.

Cầu lông

Nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nam nữ phối hợp chia làm 2 nhóm tuổi: Nhóm tuổi 1: Tuổi vận động viên nam từ 40 tuổi trở xuống (sinh năm 1983 trở về đây), tuổi vận động viên nữ không hạn chế tuổi. Nhóm tuổi 2: Tuổi vận động viên nam từ 41 tuổi trở lên (sinh năm 1982 trở về trước), tuổi vận động viên nữ không hạn chế tuổi. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Cầu lông hiện hành. Cầu thi đấu: Cầu Tiến Bộ.

Bóng chuyền hơi

Nội dung thi đấu: Đội Nam - Nữ hỗn hợp, đội hình thi đấu trên sân của mỗi đội gồm: 02 VĐV Nam và 03 VĐV nữ. Tuổi vận động viên: Vận động viên nam từ 40 tuổi trở lên (sinh năm 1983 trở về trước), tuổi vận động viên nữ không hạn chế tuổi. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu bóng chuyền hơi hiện hành. Bóng thi đấu: Bóng Động lực, màu da cam, trọng lượng 250 gram.Chiều cao lưới: Thi đấu lưới nam 220 cm. Trang phục thi đấu: Theo quy định của Luật Bóng chuyền hơi.

Đối với môn Bóng bàn và Cầu lông: Mỗi đơn vị được đăng ký thi đấu không quá 01 đôi nam và 01 đôi nam nữ ở mỗi nhóm tuổi. (VĐV ở nhóm tuổi trên được thi đấu ở nhóm tuổi dưới, VĐV ở nhóm tuổi dưới không được thi đấu ở nhóm tuổi trên. Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu ở một nội dung nhóm tuổi). Trường hợp đơn vị tham gia có số VĐV không đủ 1 đôi theo quy định thì có thể ghép với đơn vị khác để đủ đôi tham gia thi đấu.

Đối với môn Bóng chuyền hơi: Mỗi đội bóng được phép đăng ký tối đa 10 vận động viên nam và nữ.

Thể thức thi đấu

Môn Bóng bàn, Cầu lông: Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký thi đấu. Ban Tổ chức sẽ thống nhất thể thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn. Chỉ tổ chức thi đấu khi nội dung thi đấu đó có ít nhất 04 đôi tham gia trở lên đối với từng lứa tuổi. Tính điểm cho trận đấu: Thắng được 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. Xếp hạng: Đôi VĐV nào có điểm cao hơn thì xếp trên. Nếu có 2 hay nhiều đôi bằng điểm nhau thì xét các chỉ số phụ theo thứ tự sau: Hiệu số hiệp thắng/hiệp thua, kết quả trận gặp nhau trực tiếp, hiệu số quả thắng/quả thua, nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để phân biệt thứ hạng.

Môn Bóng chuyền hơi: Dự tính gồm 10 đội tham gia. BTC sẽ bốc thăm chia làm 3 bảng (02 bảng 3 đội, 01 bảng 4 đội) thi đấu lấy nhất của 2 bảng 3 đội và nhất, nhì bảng 4 đội vào thi đấu Bán kết. Tính điểm cho trận đấu: Thắng được 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.Xếp hạng: Đội nào có điểm cao hơn thì xếp trên. Nếu có 2 hay nhiều đội bằng điểm nhau thì xét các chỉ số phụ theo thứ tự sau: Hiệu số hiệp thắng/hiệp thua, kết quả trận gặp nhau trực tiếp, hiệu số quả thắng/quả thua, nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để phân biệt thứ hạng.

Cơ cấu giải thưởng

Môn Bóng bàn, Cầu lông gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba; 01 giải Tư.

Môn Bóng chuyền hơi gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba; 01 giải Tư; 06 giải Khuyến Khích.

Xếp hạng toàn đoàn

Tính điểm xếp hạng nhất, nhì, ba toàn đoàn. Cách tính điểm toàn đoàn như sau: Cộng tổng điểm nhất nhì ba của các nội dung thi đấu, đội nào có tổng điểm cao hơn thì xếp trên. Nếu có từ hai đoàn trở lên bằng điểm nhau thì xét các chỉ số lần lượt như sau: Có tổng số giải nhất cao hơn; có thứ hạng môn Bóng chuyền cao hơn; có thứ hạng môn Cầu lông cao hơn; có thứ hạng môn Bóng bàn cao hơn, nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để phân biệt thứ hạng.

Về tính điểm các môn:

Môn cầu lông, Bóng bàn: Giải Nhất: 2,5 điểm/người; Giải Nhì: 02 điểm/người; Giải Ba: 1,5 điểm/người.

Môn bóng chuyền hơi: Giải Nhất: 10 điểm; Giải Nhì: 08 điểm; Giải Ba: 06 điểm.

Xem Điều lệ giải thể thao năm 2023 của Khối tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu