Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối Văn hóa – Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

( Cập nhật lúc: 12/07/2022  )

Chiều 04/7/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị trong Khối. Ban Dân tộc tỉnh (đơn vị Trưởng Khối) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị Phó Khối) đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Các phong trào thi đua của Khối trong 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành, Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Khối, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2022.

 

Đ/c Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các đơn vị trong Khối đã quan tâm đẩy mạnh, tích cực triển khai, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và Bộ, ngành, địa phương phát động, tạo động lực, khí khế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh về lĩnh vực phụ trách. Tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các đơn vị quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, tạo được sự lan tỏa cho các phong trào thi đua.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong Khối chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và dự thảo Điều lệ giải bóng chuyền hơi Khối thi đua Văn hóa – Xã hội năm 2022.

Đ/c Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021 cho đơn vị Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Nhân dịp này, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội cũng tổ chức công bố Quyết định và trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng Bắc Kạn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh – Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong Khối. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, triển khai các phong trào thi đua; quan tâm xây dựng, đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Khối; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua; bám sát các tiêu chí thi đua theo quy định./.Nguyễn Thị Lệ Thu