Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 - 01/01/2022).

( Cập nhật lúc: 01/10/2021  )

Ngày 30/8/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND về việc phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 - 01/01/2022).

Thời gian phát động thi đua: Từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 10/12/2021.

Để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai Đợt thi đua trong cơ quan, đơn vị, trong đó, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được giao, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, chỉ tiêu thực hiện còn thấp chưa đạt theo kế hoạch của ngành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã giao năm 2021, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn.

Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào khác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức lựa chọn các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm để đề nghị khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua.

Xem chi tiết Kế hoạch số 545/KH-UBND tại đây.


Nguyễn Thị Lệ Thu