Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định đồng ý cho triển khai áp dụng sáng kiến "Xây dựng Fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn trên mạng xã hội Facebook"

( Cập nhật lúc: 06/03/2023  )

Ngày 21/02/2023, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-STTTT đồng ý cho triển khai áp dụng sáng kiến "Xây dựng Fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn trên mạng xã hội Facebook" của nhóm tác giả gồm 05 viên chức thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Phạm vi áp dụng sáng kiến: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Mục tiêu của sáng kiến là xây dựng Fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn nhằm tận dụng lợi thế của mạng xã hội facebook để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về chuyển đổi số, gúp khắc phục hạn chế của các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống như: Hiệu quả truyền thông chưa cao; không có chức năng tương tác với người dùng; phạm vi tác động chưa rộng rãi như mong muốn;…

Theo đó, các bài viết, thông tin đăng tải trên Fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn sẽ cho phép người dùng dễ dàng tương tác, phản hồi, thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân, từ đó cơ quan quản lý có thể tiếp nhận được nhiều ý tưởng, sáng kiến có tính đóng góp, xây dựng cho công tác chuyển đổi số của địa phương. Ngoài ra, các bài viết trên Fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn dễ dàng được người dùng chia sẻ, lan tỏa rộng rãi đến nhiều nhóm người dùng, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền cũng như mở rộng phạm vi, đối tượng tác động./.

Xem Quyết định số 07/QĐ-STTTTtại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu