Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 16/10/2021  )

Ngày 14/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 1911/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Hà Văn Tiến – Giám đốc Sở vinh dự là 1 trong 28 tập thể và 43 cá nhân được tặng Bằng khen.

Xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, năng lực khả năng tham mưu và triển khai thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tác chiến phòng thủ khi có tình huống. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Quân khu I, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã quán triệt, chủ động triển khai các nhiệm vụ cho diễn tập theo kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị các văn kiện, kịch bản, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm tuyệt đối quy trình bảo mật trong quá trình soạn thảo, in ấn, lưu trữ tài liệu diễn tập.

Chủ trì, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp danh bạ điện thoại cho các đơn vị tham gia diễn tập. Triển khai lắp đặt, xây dựng các phương án bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc ổn định, kịp thời, thông suốt, bí mật, an toàn tuyệt đối trên tất cả các phương tiện thông tin tại khu vực thường xuyên và khu căn cứ chiến đấu trong thời gian tổ chức diễn tập. Triển khai 56 máy cố định đảm bảo thông tin liên lạc cho Ban Chỉ đạo của Quân khu I tại khu căn cứ chiến đấu. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bố trí lực lượng trực ca, sẵn sàng xử lý, ứng cứu kịp thời khi gặp sự cố trong thời gian trước, trong và sau diễn tập; bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị phục vụ quá trình vận chuyển, phát các tài liệu phục vụ diễn tập bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác cho các công đoạn; xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp, kịp thời trong trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ các tài liệu liên quan đến cuộc diễn tập.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và tham gia thực hành cuộc diễn tập đảm bảo theo yêu cầu, đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021./.

Xem Quyết định số 1911/QĐ-UBND tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu