Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu từ năm 2019 đến năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/03/2022  )

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 394/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu từ năm 2019 đến năm 2021.

Bà Hà Hồng Cương, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông vinh dự là một trong 18 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đây là kết quả phấn đấu, rèn luyện liên tục trong nhiều năm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Danh sách các các cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” xem tại đây./.


Nguyễn Thị Lệ Thu