Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Ngày 20/12/2022 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 204/QĐ-STTTT tặng Giấy khen cho cho Bà Bế Thị Thanh Hoài, Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tiền thưởng kèm theo Giấy khen là 447.000 đồng./.

Xem Quyết định số 204/QĐ-STTTT tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu