Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tặng Giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Sở năm 2022

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Ngày 20/12/2022 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 205/QĐ-STTTT tặng Giấy khen cho Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Sở năm 2022.

Tiền thưởng kèm theo Giấy khen là 447.000 đồng./.

Xem Quyết định số 205/QĐ-STTTT tại đây.


Nguyễn Thị Lệ Thu