Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xếp loại cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

( Cập nhật lúc: 04/01/2023  )

Ngày 21/12/2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2484/QĐ-BCĐ xếp loại cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Theo đó, có 42 cơ quan, đơn vị, địa phương Xếp loại “Xuất sắc”; 55 cơ quan, đơn vị, địa phương Xếp loại “Khá”; 02 cơ quan, đơn vị, địa phương Xếp loại “Trung bình” ; 03 cơ quan, đơn vị, địa phương Xếp loại “Yếu” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, gồm:

I. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại “Xuất sắc”:

1. Văn Phòng Tỉnh ủy;

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

3. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

         4. Ban Dân vận Tỉnh ủy;

         5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

         6. Đảng ủy các cơ quan tỉnh;

         7. Sở Thông tin và Truyền thông;

         8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

         9. Sở Y tế;

         10. Sở Công Thương;

         11. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

         12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

         13. Cục Thi hành án dân sự;

         14. Báo Bắc Kạn;

         15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

         16. Liên Đoàn lao động tỉnh;

         17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

         18. Tòa án nhân dân tỉnh;

         19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

         20. Trường Chính trị;

         21. Thanh tra tỉnh;

         22. Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

         23. Bảo hiểm xã hội tỉnh;

         24. Tỉnh đoàn;

         25. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

         26. Hội nông dân tỉnh;

         27. Hội Văn học nghệ thuật;

         28. Đoàn nghệ thuật dân tộc;

         29. Cở sở cai nghiện ma túy;

         30. Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật;

         31. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;

         32. Trường Cao đẳng Bắc Kạn;

         33. Công ty Cổ phần Hồng Hà;

         34. Công ty Điện lực Bắc Kạn;

         35. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn;

         36. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn;

37. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn;

         38. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn;

         39. Thành phố Bắc Kạn;

         40. Huyện Pác Nặm;

         41. Huyện Chợ Mới;

         42. Huyện Ngân Sơn.

II. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại “Khá”:

         1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

         2. Văn phòng UBND tỉnh;

         3. Sở Nội vụ;

         4. Sở Tư pháp;

         5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

         6. Sở Xây dựng;

         7. Sở Giao thông vận tải;

         8. Sở Tài chính;

         9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

         10. Sở Khoa học và Công nghệ;

         11. Cục Thuế tỉnh;

         12. Ban Dân tộc;

         13. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ;

         14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

         15. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

         16. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kắc Kạn;

         17. Ban Điều phối dự án hộ trợ kinh doanh cho nông hộ;

         18. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn;

         19. Cục Quản lý thị trường;

         20. Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình;

         21. Chi cục Hải quan;

         22. Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

         23. Chi cục Thủy lợi;

         24. Chi cục Kiểm lâm tỉnh;

         25. Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng;

         26. Chi cục Phát triển nông thôn;

         27. Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

         28. Hội nạn nhân chất độc da cam;

         29. Hội cựu thanh niên xung phong;

         30. Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi;

         31. Hội khuyến học;

         32. Liên minh hợp tác xã Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

         33. Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể;

         34. Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường;

         35. Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp;

         36. Trung tâm điều dưỡng người có công;

         37. Trung tâm Dịch vụ việc làm;

         38. Trung tâm kiểm soát bệnh tật;

         39. Trung tâm GDTX - GDHN tỉnh;

         40. Trung tâm Giám định pháp y và y khoa;

         41. Trung tâm Kiểm nghiêm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

         42. Trung tâm Khuyến nông tỉnh;

         43. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

         44. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;

         45. Văn phong Đăng ký đất đai;

         46. Viễn thông Bắc Kạn;

         47. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn;

         48. Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

         49. Công ty Cổ phần Đầu tư Govina;

         50. Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244;

         51. Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn;

         52. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc kạn;

         53. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn;

         54. Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn;

         55. Huyện Ba Bể.

III. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại “Trung bình”:

         1. Huyện Na Rì;

         2. Huyện Bạch Thông.

IV. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại “Yếu”:

         1. Sở Giáo dục và Đào tạo;

         2. Huyện Chợ Đồn;

         3. Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

Xem Quyết định số 2484/QĐ-BCĐTại đây


Nguyễn Thị Lệ Thu