Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng

( Cập nhật lúc: 21/09/2022  )

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 137/TB-HĐTL về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng

(Xem toàn bộ văn bản tại đây)

BBT