Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện số 44/CT-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm

( Cập nhật lúc: 28/06/2024  )

Thực hiện Công điện số 44/CT-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở,ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Công điện; chủ động báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo thẩm quyền.

Nội dung Công điện số 44/CT-TTg ngày 03/5/2024 xem tại đây!

BBT