Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Sở TTTT

( Cập nhật lúc: 21/12/2020  )

Năm 2020, công tác thông tin đối ngoại vẫn tiếp tục được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Sở TTTT

Ngay từ đầu năm, Sở TTTT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2020 theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên kế hoạch của tỉnh, Sở TTTT khẩn trương xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của sở như: Kế hoạch số 213/KH-STTTT ngày 28/02/2020 về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020; Kế hoạch số 214/KH-STTTT ngày 28/02/2020 về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2020; Kế hoạch số 215/KH-STTTT ngày 28/02/2020 về tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn năm 2020...

Để các nội dung tuyên truyền về thông tin đối ngoại đến được với đông đảo quần chúng nhân dân. Định kỳ hằng tháng, Sở ban hành 02 văn bản cung câp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có những nội dung về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và công tác tại tỉnh, các đoàn khách Quốc tế đến khảo sát và thực hiện dự án tại tỉnh; mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Kạn với các địa phương trong nước và các tổ chức nước ngoài; hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, con người Bắc Kạn, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của Bắc Kạn...

Trong năm 2020, Sở đã tham mưu tổ chức 06 Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 10 Hội nghị giao ban công tác báo chí, 01 cuộc họp báo. Qua đó, cung cấp đầy đủ các thông tin về tỉnh Bắc Kạn cho cơ quan thông tấn, báo chí. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận để giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí đăng phát về tỉnh Bắc Kạn, kiến nghị xử lý thông tin khi có vấn đề phát sinh. Trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp thu, xử lý 51 nội dung thông tin báo chí đăng, phát.

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo Kế hoạch số 59 KH-UBND của UBND tỉnh, năm 2020, Sở TTTT phối hợp với UBND huyện Pác Nặm tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Pác Nặm. Triển lãm được tổ chức trong 3 ngày, từ 15- 17/10/2020, thu hút 1.850 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT, học sinh và nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm đến tham quan, tìm hiểu về các tư liệu, bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Đồng thời, giúp bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ hơn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; mong muốn giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 01 chương trình truyền hình tuyên truyền giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh; một số đặc sản, thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh và những ưu đãi khi đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn phát trên sóng truyền hình quốc gia và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn trên các báo Trung ương (Báo Nhân dân, TTXVN) trong các dịp tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh.

 Tháng 9 năm 2020, Sở TTTT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại. Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu là lãnh đạo, người phát ngôn, chuyên viên phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố; phóng viên các cơ quan báo chí và truyền thông trong tỉnh. Hội nghị tập trung vào các chuyên đề: Báo chí với thông tin đối ngoại; Xử lý khủng hoảng truyền thông. Cũng trong tháng 9 năm 2020, Sở phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế - cơ hội và thách thức tại tỉnh Bắc Kạn. Qua buổi tập huấn đã cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, năng lực viết tin bài đối ngoại cho lãnh đạo, người phát ngôn các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác TTĐN và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020

Bên cạnh đó, Sở TTTT luôn quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ- UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh; đôn đốc các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện các quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc đăng, phát thông tin đối ngoại trên báo chí.

Tuy đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Sở chưa đạt được như kỳ vọng do Sở còn thiếu nhân lực, ít cơ hội tham gia các hoạt động đối ngoại. Sở không có cán bộ chuyên trách về công tác thông tin đối ngoại, cán bộ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, đào tạo về công tác thông tin đối ngoại một cách đầy đủ nên trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Bên cạnh đó, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Sở và các cơ quan, ban, ngành khác cũng còn nhiều hạn chế.

Để công tác thông tin đối ngoại năm 2021 và các năm sau có hiệu quả hơn, Sở TTTT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ TTTT trong việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự phối hợp tốt hơn của các cơ quan, ban ngành của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.Hứa Hường