Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong những năm qua việc tổ chức Ngày Nước thế giới (22/3) đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về vị trí, vai trò của tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước cũng như công tác quản lý tổng hợp, bảo vệ nguồn tài nguyên nước hiện nay.


Ngày 12/1, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ trao giải Báo chí thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh dự buổi lễ.


Thư ngỏ đề nghị toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo


Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí Quý IV năm 2022. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị


Thực hiện kế hoạch số 771/KH-BCĐ ngày 30/11/2022 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tỉnh Bắc Kạn. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, đồng chí Lô Quang Tuyến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã đến kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tại xã Vân Tùng và UBND huyện Ngân Sơn


Ngày 24 - 25/12/2022, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị chủ quản của đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.


Ngày 25/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành Công văn số 5740/BTTTT-TTĐN hướng dẫn Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023.


Xác định công tác Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; thực hiện công tác Thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đã phát huy mọi lợi thế, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ Thông tin đối ngoại đã đề ra.


Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam. Để Đề án được triển khai thống nhất, ngày 28/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Công văn số 5768/BTTTT-TTĐN hướng dẫn, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ.


Trong tháng 11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền năm 2022. Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

1234567...Trang cuối