Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác báo chí Quý III năm 2022

( Cập nhật lúc: 17/10/2022  )

Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí Quý III năm 2022. Các đồng chí: Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Liêu Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Lục Đại Lượng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác báo chí Quý III năm 2022

Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Văn phòng UBND tỉnh; phòng chuyên môn phụ trách công tác báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo công tác báo chí khẳng định, trong Quý III năm 2022, hoạt động báo chí đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời định hướng các nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, giám sát các nội dung báo chí đăng, phát về tỉnh...

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về báo chí; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở; hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lĩnh vực báo chí. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời nội dung báo chí phản ánh và theo dõi việc phản hồi của các cơ quan, đơn vị...

Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên. Trong Quý III/2022, các hội viên luôn tuân thủ quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không có phóng viên, nhà báo bị cản trở trong hoạt động tác nghiệp.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đúng định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.Đại diện cơ quan báo chí trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định và có nhiều tin, bài phản ánh về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh, trật tự... trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Lãnh đạo Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn phát biểu ý kiến

Báo chí trên địa bàn tỉnh đã tích cực trong việc chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và phản ánh những vấn đề người dân quan tâm... Qua đó, giúp UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có những giải pháp khắc phục những mặt hạn chế và trả lời những vấn đề báo chí phản ánh...

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trình bày một số vấn đề khó khăn, hạn chế trong hoạt động báo chí; báo cáo những kết quả nổi bật đã đạt được trong Quý III năm 2022 và một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng, tuyên truyền phản ánh kịp thời những vấn đề mà người dân quantâm, đặc biệt tập trung tuyên truyền về các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn; tập trung tuyên truyền, phản ánh các nhiệm vụ, mục tiêu, kết quả phát triển kinh tế xã hội các tháng cuối năm 2022; tiếp tục tuyên truyền Hướng dẫn số 25-HD/TW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.../.


Hứa Hường